Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Carillonlaan 3
5261 LT Vught

073 - 684 70 60
info@zuiderbos.nl

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag? Wellicht hebben wij het antwoord hier voor u klaar staan.

Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ ARNO) - financiële bijdrage

23 mei 2024

Een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ ARNO)

Onze school krijgt ook dit schooljaar en komend schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds Plus. Het Europees Sociaal Fonds Plus is een programma van de Europese Commissie met financiële middelen voor crisisherstel ten gevolge van de COVID-19 pandemie. Deze subsidies worden bij ons op school ingezet op activiteiten om de stap naar arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen. Wij zetten het geld in voor aanvullende en extra stagebegeleiding met name door inzet van jobcoaches en door financiering van (externe) branchegerichte cursussen.

Het betreft dan:

  • activiteiten direct gericht op de bevordering van de aansluiting voortgezet speciaal onderwijs op de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs;
  • activiteiten gericht op het vergroten van de mogelijkheden tot arbeidsinpassing.

Relevante pagina’s: