Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
De stichting

De scholen van Zuiderbos vallen onder de Stichting Zuiderbos. De stichting heeft vestigingen in Vught, Veldhoven en Helmond. Op alle locaties werken we intensief samen met het Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof en andere tweedelijns zorginstellingen. Binnen de stichting is er sprake van een organieke scheiding tussen intern toezicht en bestuur. Goed bestuur is een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Het bestuur en de raad van toezicht hechten aan de code goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur en de raad van toezicht toetst de bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk functioneren aan de principes van de code. En de code is een leidraad bij keuzes voor inrichting en gedrag binnen Zuiderbos.

De scholen van Stichting Zuiderbos zijn specialist in het intensief en integraal aanbieden van onderwijs aan kinderen en jeugd met ernstige onderwijsbeperkingen die een relatie hebben met een psychiatrische stoornis of een vermoeden daarvan. In dit spectrum heeft Zuiderbos haar plaats gevonden als scholen voor kinderen met psychiatrische problemen.

Onze opdracht is verbonden aan twee domeinen: ‘Op Zuiderbos’ en ‘Samen met Zuiderbos’. Binnen deze twee domeinen ziet Zuiderbos het als kernopdracht de verstoorde of gestagneerde ontwikkeling van kinderen en jeugd die dreigen vast te lopen of vastgelopen zijn weer op gang te brengen. Het verzorgen van onderwijs aan de doelgroep en het mede vormgeven aan passend onderwijs ziet Zuiderbos als een belangrijke maatschappelijke taak.

Samen met leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), leerkrachten, zorginstellingen, scholen, kennisinstituten zitten we in een continu leerproces.
Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werkt de stichting samen met regionale samenwerkingsverbanden (SWV's).
Lees meer over de samenwerkingsverbanden.

De stichting vindt het belangrijk dat ons motto ‘ik mag ik, jij mag jij zijn’ elke dag opnieuw door onze leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), medewerkers en onze onderwijspartners wordt gevoeld.

Op een bepaald moment ligt je volgende stap buiten onze school. Je hebt jezelf en de wereld beter leren kennen en durft trots te zijn op wie jij bent. Je hebt zin in je nieuwe plek.