Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
‘Samenwerking met verschillende onderwijspartners’

Samenwerkingsverbanden

Samenwerking met de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden (SWV's). In totaal zijn er in Nederland 152 SWV's: 77 in het primair onderwijs (po en so) en 75 in het voortgezet onderwijs (vo en vso). De SWV's krijgen van het ministerie van OCW, financiën om ondersteuning te bieden aan alle kinderen binnen het samenwerkingsverband die dat nodig hebben. Alle SWV's hebben in een ondersteuningsplan vastgelegd hoe ze het geld voor extra ondersteuning inzetten.

Leerlingen van Zuiderbos komen uit veel verschillende samenwerkingsverbanden. Jaarlijks varieert dit tussen de 20 en 25 verschillende samenwerkingen. In de SWV staat de ontwikkeling van een dekkend aanbod, voor leerlingen die dit nodig hebben, centraal. Binnen dit dekkend aanbod neemt Zuiderbos de rol in van specialist in het aanbieden van onderwijs aan leerlingen met psychiatrische problematiek.

Zuiderbos is bestuurlijk aangesloten bij 6 SWV’s. Dit zijn de samenwerkingsverbanden in de regio’s waar de locaties van Zuiderbos gevestigd zijn.

Als u op de link klikt, komt u op de website van de SWV uit. U kunt daar het ondersteuningsplan van de betreffende regio terugvinden.

Naast bovenstaande samenwerkingsverbanden werken wij met meerdere samenwerkingsverbanden intensief samen: