Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
‘Verantwoordelijk voor de onderwijsontwikkeling’

Organisatie Organisatie

Bestuur en toezicht

Zuiderbos kent een organieke scheiding tussen intern toezicht en bestuur in twee verschillende organen van het bevoegd gezag:

  • Toezichthoudend orgaan (raad van toezicht)
  • Bestuurlijk orgaan (de bestuurder)

De raad van toezicht bestaat uit:
Dhr. J. van den Heuvel - Voorzitter
Dhr. R. Peijnenburg - Lid
Mw. I. Melis - Lid
Dhr. B. van Bruxvoort - Lid

Het dagelijks bestuur van de stichting is in handen van de bestuurder. Daarnaast heeft iedere school een eigen directeur. De Zuiderbosacademie wordt aangestuurd door de directeur van de locatie Vught. De interne ondersteuning wordt verzorgd door team ondersteuning. De financiële administratie, personele administratie, leerlingenadministratie, ICT-beheer en het secretariaat zijn bovenschools georganiseerd.

De volledige managementstructuur van Stichting Zuiderbos staat weergegeven in ons organogram.