Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Carillonlaan 3
5261 LT Vught

073 - 684 70 60
info@zuiderbos.nl

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag? Wellicht hebben wij het antwoord hier voor u klaar staan.

‘Ontwikkelingen volgen in het leerlingvolgsysteem’

Toetsing, rapport en schooladvies Toetsing, rapport en schooladvies

Toetsing, rapport en schooladvies

Alle leerlingen op Zuiderbos vragen om speciale hulp. Wij volgen hun ontwikkeling en leggen deze vast in een zogenaamd leerlingvolgsysteem. Om de vorderingen goed in beeld te krijgen, toetsen we uw kind een aantal keer per jaar. Het toetsen van leerlingen met leerstoornissen of leerproblemen gebeurt in afstemming met de intern begeleiders, Remedial Teacher en orthopedagoog. In de activiteitenkalender is te zien welke toetsen wanneer worden afgenomen.

Twee keer per jaar nemen we alle leerlingen door. We bekijken dan of de leerling zich ontwikkelt zoals we verwacht hadden. We kijken naar de toetsresultaten, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de manier waarop de leerling leert. Gaat het minder goed of juist beter dan we verwachtten, dan gaan we met de ouders in gesprek. Samen bekijken we welke acties we op touw kunnen zetten.

Rapport
De leerlingen van het College Praktijk krijgen drie keer per jaar een rapport mee. In de eerste plaats is dit rapport voor de leerling. Het kan motiverend werken en de leerling krijgt te zien hoe het gaat op school. Leerlingen op het VMBO en HAVO krijgen vier keer per jaar een cijferlijst mee. Deze cijferlijst is gekoppeld aan de toetsweken.

Wij vragen u het rapport te ondertekenen en het uw kind ondertekend mee te laten brengen naar school. Bij het verlaten van onze school krijgt de leerling alle rapporten mee. Heeft u vragen over het rapport van uw kind, neem dan contact op met de mentor/leerkracht.

Integraal schooladvies
Wanneer uw kind Zuiderbos verlaat, stellen wij een zogenaamd ‘integraal schooladvies’ op. Dit doen we samen met Herlaarhof, tenzij er met een andere zorginstelling is gewerkt. Dit schooladvies geeft aan op welk niveau uw kind uitstroomt. Ook beschrijven we de ondersteuningsbehoefte voor de vervolgschool of arbeidsplek. Het schooladvies komt in het ontwikkelingsperspectief. Dit dragen we in een gesprek over aan de vervolgplek.