Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Carillonlaan 3
5261 LT Vught

073 - 684 70 60
info@zuiderbos.nl

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag? Wellicht hebben wij het antwoord hier voor u klaar staan.

‘Vergeet ook vooral het vervoer niet aan te vragen’

Stappenplan aanmelden Stappenplan aanmelden

Stappenplan aanmelden

Loopt de aanmelding via Herlaarhof, dan gelden de volgende stappen.

Aanmelding leerlingen volgens één kind - één plan:

 • De regiebehandelaar van Herlaarhof neemt contact op met Zuiderbos.
 • Op initiatief van ouders is er de mogelijkheid voor een oriënterend gesprek.
 • De regiebehandelaar van Herlaarhof stuurt een behandelplan op waarin de integraliteit (zorg en onderwijs) is beschreven.
 • Het behandelplan wordt besproken binnen de cvb.
 • Bij akkoord van de cvb op het behandelplan, volgt er een kennismakingsgesprek met ouders, leerling, de regiebehandelaar van Herlaarhof en de ondersteuningscoördinator van Zuiderbos. Tijdens dit kennismakingsgesprek worden de doelen besproken en het aanmeldformulier ingevuld en ondertekend. Voor de klinische leerlingen is het voeren van een kennismakingsgesprek vanwege tijdsdruk niet altijd haalbaar. Een ondertekend aanmeldformulier is voor toelating uiteraard een vereiste.
  i.     Startdatum wordt afgesproken.
  ii.     Ouders vragen (indien van toepassing) zelf bij de gemeente het taxivervoer aan.

Aanmelding leerlingen via een toelaatbaarheidsverklaring:

 • De ouders nemen telefonisch contact op met Zuiderbos.
 • Er is telefonisch overleg tussen de intern begeleider en de ouders.
 • De ouders worden uitgenodigd voor een ouderbijeenkomst (ouderbijeenkomsten zijn gedurende het hele jaar).
 • Ouders vullen het aanmeldpakket in (dit vindt plaats in maart).
 • Aanmelding van de leerling wordt besproken in de cvb.
 • Er kan een aanvullend (intelligentie-)onderzoek nodig zijn.
 • Leerling is wel/niet toelaatbaar (dit is in april bekend).
 • Kennismakingsbijeenkomst met de nieuwe klas volgt.