Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Carillonlaan 3
5261 LT Vught

073 - 684 70 60
info@zuiderbos.nl

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag? Wellicht hebben wij het antwoord hier voor u klaar staan.

‘Onze scholen vormen samen de Stichting Zuiderbos’

Organisatie

Bestuur en directie
Onze scholen vormen samen de Stichting Zuiderbos. De stichting heeft 3 scholen die alle de naam Zuiderbos dragen. De stichting heeft een bestuurder die de algehele leiding heeft en eindverantwoordelijk is. Iedere school heeft een directeur. De directeuren zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en geven leiding aan het onderwijsteam. De directeur is eindverantwoordelijk voor de school.  

De directie bestaat uit:

  • Liesbeth van den Oever - bestuurder
  • Els van Rosmalen - directeur locatie Vught
  • Ingrid Nelissen - directeur locaties Veldhoven & Helmond
  • Sanne Verlouw - manager bestuurs- en ondersteuningsprocessen

Raad van toezicht
De Stichting Zuiderbos heeft een toezichthoudend orgaan.

De raad van toezicht bestaat uit:

  • Dhr. J. van den Heuvel - Voorzitter
  • Dhr. R. Peijnenburg - Lid
  • Mw. I. Melis - Lid
  • Dhr. B. van Bruxvoort - Lid
  • Mw. B. Rombouts - Lid

Commissie van begeleiding
Op elke locatie is een commissie van begeleiding (cvb) aangesteld. De cvb bestaat uit de directeur, de intern begeleider/ondersteuningscoördinator en de orthopedagoog/psycholoog. Op verzoek kan ook de jeugdarts van de GGD aansluiten.

De leden van de cvb begeleiden en ondersteunen de leerlingen en docenten. Bij aanmelding van de leerlinguw kind kijken zij of hij/zijuw kind aan de toetsingscriteria voldoet. Ze volgen het ontwikkelingsproces van de leerlingen en kijken of de individuele onderwijsvraag wordt beantwoord. Hiervoor gebruiken zij het zogenaamde ontwikkelingsperspectief (OPP). Het OPP wordt opgesteld door de gedragswetenschapper, de intern begeleider/zorgcoördinator en de mentor. Vervolgens wordt dit besproken met ouders en de leerlingu en uw kind en en waar nodig aangepast. Zijn er andere deskundigen nodig, dan nodigt de cvb hen uit om aan te schuiven bij het overleg.