Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Carillonlaan 3
5261 LT Vught

073 - 684 70 60
info@zuiderbos.nl

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag? Wellicht hebben wij het antwoord hier voor u klaar staan.

‘Criteria Wet Passend Onderwijs’

Inschrijving en toelating Inschrijving en toelating

Inschrijving en toelating

Een leerling wordt op Zuiderbos aangemeld via Herlaarhof. Zo nu en dan loopt dit via een andere gespecialiseerde ggz waarmee we samenwerken. Voor de afdeling HAVO/VWO werkt dit anders. Hier kunnen leerlingen geplaatst worden met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Het samenwerkingsverband van de regio waar de leerling woont, geeft de TLV af.

Bij de toelating van een leerling op Zuiderbos kijken wij naar de criteria van de Wet Passend Onderwijs:

  • er is sprake van een psychiatrische problematiek of een vermoeden daarvan;
  • er is sprake van een integrale benadering volgens het uitgangspunt één kind - één plan;
  • plaatsing is op moment van aanmelding op een andere vorm van onderwijs niet haalbaar/niet realiseerbaar;
  • de leerling is beheersbaar binnen de setting van Zuiderbos;
  • de onderwijsvragen van de leerling moeten aansluiten bij het niveau van het onderwijsaanbod van Zuiderbos.

Voor de afdeling HAVO/VWO op locatie Vught werken we niet altijd met bovenstaande criteria. In sommige gevallen gelden andere toelatingscriteria. Deze zijn:

  • de leerling heeft een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband;
  • de leerling heeft een positief HAVO/VWO-advies voor het speciaal onderwijs van de school van herkomst;
  • er is een recent intelligentieonderzoek dat dit advies ondersteunt (of toestemming voor NIO-afname op Zuiderbos);
  • de LVS-score leidt tot een HAVO/VWO-advies;
  • de leerling kan functioneren in klassenverband.

Op basis van de beschikbare gegevens beslist de CvB over toelating.