Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Betuwehof 10
5709 KP Helmond

(0492) 745 156
info@zuiderbos.nl

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag? Wellicht hebben wij het antwoord hier voor u klaar staan.

‘Ik mag ik, jij mag jij zijn’

Missie & visie Missie & visie

Missie & visie

Onze missie is de verstoorde of gestagneerde ontwikkeling van kinderen en jongeren die dreigen vast te lopen of vastgelopen zijn weer op gang te brengen. Wij zetten ons ervoor in dat zij weer kunnen functioneren bij ons op school, op de school van herkomst of binnen een andere vorm van onderwijs. Ook begeleiden wij jongeren richting de arbeidsmarkt. Dit doen wij met de juiste zorg en aandacht voor iedere unieke leerling. Ons motto is: ‘ik mag ik, jij mag jij zijn’.

We zien bij onze leerlingen dat verschillende factoren bijdragen aan de verstoorde of gestagneerde ontwikkeling. Daarom werken we vanuit een multidisciplinaire aanpak die zorg en onderwijs combineert. Door verschillende manieren van werken en denken te combineren, helpen we onze leerlingen vooruit. Dat vraagt om een deskundig team: een team dat continu in ontwikkeling is en beschikt over de juiste kennis en expertise voor passend onderwijs.