Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Betuwehof 10
5709 KP Helmond

(0492) 745 156
info@zuiderbos.nl

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag? Wellicht hebben wij het antwoord hier voor u klaar staan.

‘Intensieve samenwerking met Herlaarhof en andere zorginstellingen’

Zorgpartners Zorgpartners

Zorgpartners

Zuiderbos bevindt zich in een divers en rijk landschap van onderwijs en zorg. Wij zetten vol in op samenwerking met andere scholen en zorginstellingen. Dat doen we in onze onderwijsactiviteiten, de ambulante begeleiding en de ontwikkeling van cursussen voor het reguliere onderwijs. Passend onderwijs vraagt om contact en het delen van kennis en ervaring.

We werken intensief samen met Herlaarhof en andere gespecialiseerde ggz. Het onderwijs en de behandeling zijn één afgestemd geheel: één kind - één plan. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs ligt bij Zuiderbos, de verantwoordelijkheid voor de behandeling bij onze zorgpartners. Door goed overleg zorgen we voor de best mogelijke samenwerking.

Gemeentelijke Gezondheidsdienst
De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) biedt uw kind op verschillende leeftijden een standaard medisch onderzoek aan. U krijgt hiervoor vanzelf een uitnodiging thuisgestuurd.

In dit document leest u meer over wat Jeugdgezondheidszorg voor u en uw kind kan betekenen. Zie ook: www.ggdbzo.nl/ouders.