Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Betuwehof 10
5709 KP Helmond

(0492) 745 156
info@zuiderbos.nl

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag? Wellicht hebben wij het antwoord hier voor u klaar staan.

‘Ontwikkelingen volgen in het leerlingvolgsysteem’

Toetsing, rapport en schooladvies Toetsing, rapport en schooladvies

Toetsing, Portofoilio en schooladvies

Alle leerlingen op Zuiderbos vragen om gespecialiseerd onderwijs. Wij volgen hun ontwikkeling en leggen deze vast in een zogenaamd leerlingvolgsysteem. Om de vorderingen goed in beeld te krijgen, toetsen we uw kind een aantal keer per jaar. Het toetsen van leerlingen met leerstoornissen of leerproblemen gebeurt in afstemming met de zorgcoördinator, remedial teacher en gedragswetenschapper. In de activiteitenkalender is te zien welke toetsen wanneer worden afgenomen.

Twee keer per jaar nemen we alle leerlingen door. We bekijken dan of de leerling zich ontwikkelt zoals we verwacht hadden. We kijken naar de toetsresultaten, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de manier waarop de leerling leert. Gaat het minder goed of juist beter dan we verwachtten, dan gaan we met de ouders in gesprek. Samen bekijken we welke acties we op touw kunnen zetten.

Portofolio
Drie keer per jaar krijgt uw kind een portofolio mee. In de eerste plaats is dit rapport voor uw kind. Het kan motiverend werken en uw kind krijgt te zien hoe het gaat op school. Wij vragen u het rapport te ondertekenen en het uw kind ondertekend mee te laten brengen naar school. Bij het verlaten van onze school krijgt uw kind alle portofolio's mee. Heeft u vragen over het rapport, neem dan contact op met de mentor/leerkracht.

Integraal schooladvies
Wanneer uw kind Zuiderbos verlaat, stellen wij een zogenaamd integraal schooladvies op. Dit doen we samen met Herlaarhof of een andere tweedelijns zorginstelling. Dit schooladvies geeft aan op welk niveau uw kind uitstroomt. Ook beschrijven we de ondersteuningsbehoefte voor de vervolgschool of arbeidsplek. Het schooladvies komt in het ontwikkelingsperspectief. Dit dragen we in een gesprek over aan de vervolgplek.