Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Brevierpad 34
5709 AD Helmond

073 - 684 70 60
info@zuiderbos.nl

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag? Wellicht hebben wij het antwoord hier voor u klaar staan.

Veelgestelde vragen

‘Wangedrag heeft gevolgen’

Schorsing en verwijdering

In het geval van ernstig wangedrag zoals mishandeling, bedreiging, diefstal, gebruik of een
vermoeden daarvan van alcohol of drugs of het herhaaldelijk negeren van de regels, kan de
directie besluiten tot schorsing van de leerling. Bij ernstig wangedrag van een leerling of
ouder(s) kan de directie ook besluiten de leerling van school te verwijderen. Het gaat dan
om ernstige verstoring van de rust of de veiligheid op school. Ook kan er sprake zijn van een
onherstelbaar verstoorde relatie tussen de leerling en school en/of de ouders en school. We
zullen in dergelijke gevallen altijd contact opnemen met u als ouder of verzorger om tot verdere
afspraken te komen.

Bij het van school verwijderen van een leerling volgen wij de wettelijk vastgestelde procedure. Die bestaat onder andere uit de volgende stappen:

  • horen van leerkracht en ouders;
  • als ouder ontvangt u een bericht waarin staat dat u binnen 6 weken bezwaar kunt aantekenen;
  • melding aan, en overleg met, de Inspectie van het Onderwijs;
  • melding aan de leerplichtambtenaar;
  • binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift neemt het bevoegd gezag een besluit.