Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Betuwehof 10
5709 KP Helmond

(0492) 745 156
info@zuiderbos.nl

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag? Wellicht hebben wij het antwoord hier voor u klaar staan.

‘Lesstof en tempo sluiten zoveel mogelijk aan bij het reguliere onderwijs’

Havo Havo

Havo

Leerweg havo/vwo
Op de locatie Helmond organiseren we havo/vwo-onderwijs tot en met het tweede leerjaar. Dit gebeurt meestal met een individueel rooster. Waar mogelijk werken we met leergroepen.

De doelstellingen en methodieken voor de verschillende niveaus en vakgebieden vindt u in het schoolplan en bij ons op school.

Relevante pagina’s: