Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Brevierpad 34
5709 AD Helmond

073 - 684 70 60
info@zuiderbos.nl

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag? Wellicht hebben wij het antwoord hier voor u klaar staan.

Veelgestelde vragen

‘Help activiteiten op onze school mogelijk maken!’

Vrijwillige ouderbijdrage Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Het ministerie stelt voor bepaalde activiteiten en voorzieningen geen geld beschikbaar. Denk aan activiteiten als een sportdag, projecten, thema’s, excursies of vieringen. Wij vinden deze activiteiten heel belangrijk. Ze dragen bij aan de ontwikkeling en het welzijn van onze leerlingen. Daarom vragen wij aan alle ouders een vrijwillige financiële bijdrage.

Voor leerlingen van het college bedraagt de vrijwillige bijdrage € 40,- per leerling.

Deze bedragen zijn goedgekeurd door de medezeggenschapsraad. Het gehele bedrag komt ten goede aan de leerlingen. Wij wijzen u erop dat het om een vrijwillige bijdrage gaat. U bent dus nergens toe verplicht en uw kind(eren) merken er niets van als u ervoor kiest niet te betalen. Wél hopen we dat u bereid bent de bijdrage te betalen, omdat het de organisatie van de activiteiten mogelijk maakt. De bijdrage die wij vragen voor het schoolreisje is niet inbegrepen.