Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Carillonlaan 3
5261 LT Vught

073 - 684 70 60
info@zuiderbos.nl

Zuiderbosacademie

Omgaan met leerlingen met psychiatrische gedragsproblemen of een vermoeden hiervan vraagt van leerkrachten specialistische kennis en vaardigheid op zowel pedagogisch als didactisch gebied. Met de ZuiderbosAcademie stellen wij onze expertise beschikbaar aan scholen en instellingen die hun medewerkers hierin (verder) willen bekwamen.

De ZuiderbosAcademie is bedoeld voor onderwijsprofessionals en teams uit primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Wilt u meer weten over het scholingsaanbod van de ZuiderbosAcademie? Bekijk het aanbod bovenaan deze website of neem vrijblijvend contact op met één van onze medewerkers via 073-6847060 of academie@zuiderbos.nl.

 

 

Over ons

De ZuiderbosAcademie is een initiatief van Stichting Zuiderbos. De stichting heeft SO en VSO vestigingen in Vught, Veldhoven en Helmond. Op alle locaties werken de scholen intensief samen met het Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof en andere gespecialiseerde ggz.

De ZuiderbosAcademie wil door middel van opleiding en begeleiding de aanwezige expertise binnen Zuiderbos uitdragen aan collega-scholen om op deze wijze inhoud en vorm te geven aan inclusief onderwijs.

Onze medewerkers hebben affiniteit en ervaring met het uitdragen van specialistisch onderwijs ten behoeve van leerlingen met specifieke ondersteuningsvragen, gerelateerd aan de expertise van Zuiderbos. De medewerkers hebben tevens de ambitie om hun expertise uit te dragen aan collega’s uit onderwijs en/of zorg. Ze hebben de intentie kwalitatief goede producten te ontwikkelen en uit te voeren.

"Als je de manier waarop je naar de dingen kijkt verandert, veranderen de dingen waar je naar kijkt."

Deelnemer opleiding ZuiderbosAcademie, 2022

 

 

“De uitdaging waar veel leerkrachten voor staan kan vaak worden herleid tot hun behoefte de zelfstandigheid van kinderen te ontwikkelen en waar nodig te ondersteunen”

- Marzano, 2004

Wil je meer weten?
Bel dan met Rian!

06 - 86 85 55 89