Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Betuwehof 10
5709 KP Helmond

(0492) 745 156
info@zuiderbos.nl

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag? Wellicht hebben wij het antwoord hier voor u klaar staan.

‘Vergeet ook vooral het vervoer niet aan te vragen’

Stappenplan aanmelden Stappenplan aanmelden

Stappenplan aanmelden

Een leerling wordt op Zuiderbos aangemeld via Herlaarhof. Zo nu en dan loopt dit via een andere gespecialiseerde ggz waarmee we samenwerken.

Aanmelding leerlingen:

  • De regiebehandelaar van Herlaarhof neemt contact op met Zuiderbos.
  • Op initiatief van ouders is er de mogelijkheid voor een oriënterend gesprek.
  • De regiebehandelaar van Herlaarhof stuurt een behandelplan op waarin de integraliteit (zorg en onderwijs) is beschreven.
  • Het behandelplan wordt besproken binnen de cvb.
  • Bij akkoord van de cvb op het behandelplan, volgt er een kennismakingsgesprek met ouders, leerling, de regiebehandelaar van Herlaarhof en de intern begeleider van Zuiderbos. Tijdens dit kennismakingsgesprek worden de doelen besproken en het aanmeldformulier ingevuld en ondertekend. Voor de klinische leerlingen is het voeren van een kennismakingsgesprek vanwege tijdsdruk niet altijd haalbaar. Een ondertekend aanmeldformulier is voor toelating uiteraard een vereiste.
    i.     Startdatum wordt afgesproken.
    ii.     Ouders vragen (indien van toepassing) zelf bij de gemeente het taxivervoer aan.