Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Betuwehof 10
5709 KP Helmond

(0492) 745 156
info@zuiderbos.nl

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag? Wellicht hebben wij het antwoord hier voor u klaar staan.

‘Aanmelding verloopt via de zorginstelling’

Inschrijving, toelating en wachtlijst Inschrijving, toelating en wachtlijst

Inschrijving, toelating en wachtlijst

Een leerling wordt op Zuiderbos aangemeld via Herlaarhof of een andere gespecialiseerde ggz waarmee we samenwerken.

Bij de toelating van een leerling op Zuiderbos hanteren wij de volgende toetsingscriteria*:

  • er is sprake van een psychiatrische problematiek of een vermoeden daarvan;
  • er is sprake van een integrale benadering volgens het uitgangspunt één kind - één plan;
  • plaatsing is op moment van aanmelding op een andere vorm van onderwijs niet haalbaar/niet realiseerbaar;
  • de leerling is beheersbaar binnen de setting van Zuiderbos;
  • de onderwijsvragen van de leerling moeten aansluiten bij het niveau van het onderwijsaanbod van de locatie van Zuiderbos waar de leerling is aangemeld;
  • het aanmeldformulier is getekend door de ouders.

* de Wet Passend Onderwijs artikel 71c.

Wachtlijst
Wij bieden verantwoord en veilig onderwijs in kleine klassen. Onze school in Helmond heeft een capaciteit van maximaal 80 leerlingen. Het kan voorkomen dat uw kind niet direct op de school geplaatst kan worden. In dat geval doen we er alles aan om de overbruggingsperiode soepel te laten verlopen. Leerlingen worden geplaatst op volgorde van aanmelding. Zit de school vol, dan werken we met een wachtlijst. We hebben een wachtlijst voor poliklinische en dagklinische leerlingen. Dagklinische aanmeldingen krijgen voorrang bij plaatsing op school. Op speciaal verzoek van Herlaarhof kan ook om behandeltechnische redenen voorrang worden verleend. We wijken dan af van de volgorde van de wachtlijst.