Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Betuwehof 10
5709 KP Helmond

(0492) 745 156
info@zuiderbos.nl

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag? Wellicht hebben wij het antwoord hier voor u klaar staan.

‘Zuiderbos ondersteunt leerlingen met leerproblemen’

Remedial teaching Remedial teaching

Remedial teaching

Leerlingen van Zuiderbos kunnen remedial teaching (RT) krijgen. Een remedial teacher (ook wel RT’er) biedt extra ondersteuning aan leerlingen met leerproblemen/ leerstoornissen, rekening houdend met hun onderwijsbehoefte. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ondersteuning op het gebied van taal of rekenen.

We geven RT individueel of in groepsverband. Het begint met een duidelijke hulpvraag. Vaak komt die vraag voort uit de leerlingbegeleiding.

De mentor houdt u op de hoogte. Op verzoek kunnen de ouders schriftelijk geïnformeerd worden of een overleg met de RT’er inplannen. Voor het leerproces kan het nuttig zijn dat uw kind thuis oefeningen doet. Dit gaat altijd in overleg met u, de mentor en de RT’er.