Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Betuwehof 10
5709 KP Helmond

(0492) 745 156
info@zuiderbos.nl

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag? Wellicht hebben wij het antwoord hier voor u klaar staan.

‘Ernstig wangedrag heeft gevolgen’

Schorsing en verwijdering

In het geval van ernstig wangedrag zoals mishandeling, bedreiging, diefstal, gebruik of een vermoeden daarvan van alcohol of drugs of het herhaaldelijk negeren van de regels, kan de directie besluiten tot schorsing van de leerling. Bij ernstig wangedrag van een leerling of ouder(s) kan de directie ook besluiten de leerling van school te verwijderen. Het gaat dan om ernstige verstoring van de rust of de veiligheid op school. Ook kan er sprake zijn van een onherstelbaar verstoorde relatie tussen de leerling en school en/of de ouders en school. We zullen in dergelijke gevallen altijd contact opnemen met u als ouder of verzorger om tot verdere afspraken te komen.

Bij het van school verwijderen van een leerling volgen wij de wettelijk vastgestelde procedure. Die bestaat onder andere uit de volgende stappen:

  • horen van leerkracht en ouders;
  • als ouder ontvangt u een bericht waarin staat dat u binnen 6 weken bezwaar kunt aantekenen;
  • melding aan, en overleg met, de Inspectie van het Onderwijs;
  • melding aan de leerplichtambtenaar;
  • binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift neemt het bevoegd gezag een besluit.