Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Betuwehof 10
5709 KP Helmond

(0492) 745 156
info@zuiderbos.nl

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag? Wellicht hebben wij het antwoord hier voor u klaar staan.

‘Gesprekken, telefonisch contact, ouderavonden en gezamenlijke activiteiten’

Contact met school Contact met school

Contact met school

Zuiderbos hecht veel belang aan goede samenwerking met u als ouder. Wij vinden het noodzakelijk dat ouders, school en Herlaarhof en/of andere zorginstelling goed en regelmatig contact hebben. Samen delen we de zorg voor de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Goede afspraken en heldere wederzijdse verwachtingen zijn dus belangrijk! Als kinderen ervaren dat hun ouders betrokken zijn bij wat er op school gebeurt, geeft dat duidelijkheid en vertrouwen.

Wij werken op verschillende manieren samen met u:

  • Het eerste contactmoment is tijdens het kennismakings- en intakegesprek.
  • Binnen zes weken na de startdatum wordt u bij ons uitgenodigd. We bespreken en ondertekenen het ontwikkelings­perspectief (OPP).
  • Minimaal twee keer per jaar hebben we een evaluatie- en voortgangsgesprek rondom het OPP.
  • We organiseren twee ouderavonden per jaar. Ook kunnen er avonden worden georganiseerd rondom een bepaald thema, bijvoorbeeld de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.
  • In samenwerking met oudervereniging Balans organiseren we inloopmiddagen voor ouders. Tijdens deze bijeenkomsten wisselt u ervaringen uit met andere ouders. Familie en vrienden zijn ook welkom. De data vindt u in de activiteitenkalender.
  • We organiseren activiteiten waar u voor wordt uitgenodigd, zoals Kerstmis en de Kunstbende. Een overzicht hiervan vindt u in de agenda.
  • Wij nodigen u uit om plaats te nemen in de medezeggenschapsraad.

Bereikbaarheid
Veel ouders brengen hun kind(eren) niet zelf naar onze school. Contact met de school is daardoor minder vanzelfsprekend dan wanneer uw kind naar een school in de buurt gaat. We benadrukken daarom dat we het altijd op prijs stellen als u contact opneemt. Heeft u vragen, aarzel dan niet! De leerkracht of mentor van uw kind is buiten schooltijd telefonisch of per e-mail te bereiken. Oudergesprekken plannen we in principe na schooltijd in.

Omdat regelmatig contact met u zo belangrijk is voor ons, vragen we u wijzigingen van adres en/of telefoonnummer zo snel mogelijk aan onze administratie door te geven. Dit kunt u door een mail te sturen aan leerlingenadm@zuiderbos.nl of telefonisch op 073-6847060 (Vught), 0492-745156 (Helmond) of 040-3030654 (Veldhoven).