Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Betuwehof 10
5709 KP Helmond

(0492) 745 156
info@zuiderbos.nl

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag? Wellicht hebben wij het antwoord hier voor u klaar staan.

‘Waar komen onze leerlingen terecht?’

Uitstroom en doorstroom Uitstroom en doorstroom

Uitstroom en doorstroom

Waar komen onze leerlingen terecht? In onderstaand diagram ziet u waar de leerlingen van schooljaar 2015/2016 zijn beland. Dit gaat om leerlingen die op Zuiderbos Helmond hebben gezeten. Leerlingen kunnen ook doorstromen naar vervolgonderwijs binnen Zuiderbos (bijvoorbeeld van basisonderwijs naar college). Deze leerlingen zijn niet weergegeven in dit diagram.

Afkortingen

  • bao + sbo: basisonderwijs + speciaal basisonderwijs
  • so: speciaal onderwijs
  • (s)vo pro: (speciaal) voortgezet onderwijs /praktijkonderwijs
  • college vmbo: voortgezet speciaal onderwijs - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
  • college havo: voortgezet speciaal onderwijs – hoger algemeen voortgezet onderwijs
  • mbo: middelbaar beroepsonderwijs
  • vavo: voortgezet algemeen volwassenen onderwijs
  • hbo: hoger beroepsonderwijs