Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Betuwehof 10
5709 KP Helmond

(0492) 745 156
info@zuiderbos.nl

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag? Wellicht hebben wij het antwoord hier voor u klaar staan.

‘Logopedie is breed inzetbaar binnen onze school’

Logopedie Logopedie

Logopedie

Een groot deel van onze leerlingen heeft grote of kleine moeilijkheden op het gebied van taal, spraak en communicatie. Logopedie kan dan zinvol zijn. Logopedie richt zich op stemgebruik, uitspraak, gehoor en taal. In overleg met de orthopedagoog, leerkracht en intern begeleider melden we uw kind aan bij logopedie. De logopedist stelt de doelen op waaraan gewerkt gaat worden. Natuurlijk betrekken we u als ouder hierbij. We geven logopedie individueel, in kleine groepjes en soms in de klas. Logopedie is breed inzetbaar binnen onze school.