Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Platanenlaan 26-b
5507 MD Veldhoven

(040) 303 06 54
info@zuiderbos.nl

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag? Wellicht hebben wij het antwoord hier voor u klaar staan.

‘Op Zuiderbos denken ze altijd vanuit mogelijkheden’

Frank, Samenwerkingsverband PO De Meierij Frank, Samenwerkingsverband PO De Meierij Frank, Samenwerkingsverband PO De Meierij

Interview met Frank, Samenwerkingsverband PO De Meierij

Het samenwerkingsverband De Meierij zet in op drie zaken. In de eerste plaats verleggen we de focus van ‘diagnose’ en ‘indicatie’ naar uitgaan van de onderwijsbehoefte van het kind. Dat komt er eigenlijk op neer dat we minder kijken naar de onmogelijkheden van een kind, maar juist naar de mogelijkheden. Daarnaast is het ons doel dat kinderen zoveel mogelijk ‘thuisnabij’ ondersteund worden. Met een krachtig en ondersteund regulier onderwijs helpen we kinderen ‘in de klas’ en hoeven we minder snel aan speciaal onderwijs te denken. De derde doelstelling is dat we steeds meer intersectoraal werken. Dat wil zeggen dat je kennis en expertise slim inzet en je niet te lang zelf van alles blijft proberen als het niet goed gaat met een kind.

Regulier of speciaal onderwijs
Als teamleider werk ik met een breed ondersteuningsteam van orthopedagogen, schoolondersteuners, enzovoorts. Het samenwerkingsverband wordt benaderd door de school als er hulpvragen zijn op het terrein van gedrag, leren en/of werkhouding. Ons team bekijkt iedere situatie afzonderlijk en zet de juiste specialisten in. De insteek is altijd dat we leerlingen binnen hun eigen school vooruithelpen, waarbij we vooral aandacht besteden aan het vergroten van de vaardigheden van de leerkrachten. Maar soms is het simpelweg te lastig voor het regulier onderwijs om een leerling te bieden wat hij of zij nodig heeft. Je kunt enorm deskundig zijn als leerkracht, maar als je dertig leerlingen hebt, kom je al snel in de knoop.

Onmacht
Op Zuiderbos gaan ze bij gedragsproblemen uit van onmacht bij de leerling, en niet van onwil. Dat zit heel sterk in de mindset van het personeel. Want als een kind herhaaldelijk uitdagend gedrag laat zien, zou je als leerkracht gedemotiveerd kunnen raken. Maar de centrale vraag blijft altijd: “Wat kunnen we inzetten om het kind uit dit gevoel van onmacht te halen?”. Er zal hoe dan ook een manier gevonden worden om de leerling vooruit te helpen. Daarbij heeft Zuiderbos ontzettend veel specialismen in huis, is er een directe koppeling met een zorginstelling en wordt de thuispoot standaard meegenomen. Natuurlijk is het ideaal als een kind thuisnabij ondersteund kan worden, maar soms is Zuiderbos de beste plek om een volgende stap te zetten.

Frank Willems, ondersteuningsmanager - Samenwerkingsverband PO De Meierij

 

Andere interviews