Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Platanenlaan 26-b
5507 MD Veldhoven

(040) 303 06 54
info@zuiderbos.nl

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag? Wellicht hebben wij het antwoord hier voor u klaar staan.

‘Twee keer per jaar bespreken we het ontwikkelingsperspectief’

Ontwikkelingsperspectief Ontwikkelingsperspectief

Ontwikkelings­perspectief

Al onze afdelingen werken met ontwikkelingsperspectieven (OPP’s). Het OPP wordt opgesteld door de gedragswetenschapper, de intern begeleider en de mentor. Vervolgens wordt dit met u als ouder en uw kind doorgenomen, waar nodig aangepast en daarna door u ondertekend. Het OPP richt zich op een brede en optimale ontwikkeling van uw kind. We brengen belemmerende én bevorderende zaken in kaart, beschrijven waar we aan werken en op welke manier we dit doen. Ook stellen we vast wat we bereikt willen hebben wanneer uw kind onze school verlaat: het uitstroomperspectief. We evalueren de voortgang tussentijds en stellen de doelen bij als het nodig is. Het OPP is de leidraad tijdens het hele verblijf op Zuiderbos. We bespreken dit uitgebreid met u en uw kind.

U krijgt minimaal tweemaal per jaar een uitnodiging om het ontwikkelingsperspectief te bespreken. Eén circa 6 weken na het begin van het nieuwe schooljaar en één rond maart/april. In deze bespreking kijken we naar de totale ontwikkeling van uw kind. In principe nodigen we de uw kind hiervoor ook uit. Soms voor het hele gesprek, soms voor een deel ervan. Uiteraard heeft u hierin een stem.