Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Platanenlaan 26-b
5507 MD Veldhoven

(040) 303 06 54
info@zuiderbos.nl

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag? Wellicht hebben wij het antwoord hier voor u klaar staan.

‘Wij hebben respect voor elkaar’

Omgangsregels Omgangsregels

Omgangsregels

Leerlingen en medewerkers moeten zich veilig voelen bij ons op school. Iedereen is uniek en verdient respect. Pestgedrag bestrijden we. 

Samen hebben we twee basisregels afgesproken. Deze regels gelden voor iedereen: leerling én medewerker. We verwachten dat iedereen zich hieraan houdt. Aan het begin van ieder schooljaar bespreken we de regels. Leerlingen die tussentijds instromen krijgen de regels uitgelegd in hun eerste week.

Dit zijn de twee basisregels:

  • Wij luisteren naar de leerkracht.
  • Wij hebben respect voor elkaar: ik mag ik, jij mag jij zijn.

Onze school moet een plek zijn waar iedereen zich veilig en gelukkig voelt. Dit betekent dat we respect en begrip tonen voor elkaar. Pesten, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, racisme en discriminatie willen we voorkomen.

Gedragsregels
Naast de basisregels hebben we een aantal gedragsregels. We maken daarover samen met de leerlingen afspraken. Zo zorgen we samen voor een goede en veilige sfeer, waardoor groei mogelijk is.