Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Platanenlaan 26-b
5507 MD Veldhoven

(040) 303 06 54
info@zuiderbos.nl

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag? Wellicht hebben wij het antwoord hier voor u klaar staan.

‘Samenwerking met verschillende onderwijspartners’

Samenwerkingsverbanden

Samenwerking met de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.

De opdracht van de samenwerkingsverbanden (SWV’s) is om ervoor te zorgen dat alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs Passend Onderwijs krijgen. De gezamenlijke ambitie van de scholen binnen de samenwerkingsverbanden is om, bij het vormgeven van hun onderwijs, uit te gaan van de kracht en mogelijkheden van de leerling. Er wordt gestreefd naar maximale talentontwikkeling en de beste kans op succesvol doorstromen naar vervolgonderwijs of arbeid. De SWV's krijgen van het ministerie van OCW, financiën om ondersteuning te bieden aan alle kinderen binnen het samenwerkingsverband die dat nodig hebben. Alle SWV's hebben in een ondersteuningsplan vastgelegd hoe ze het geld voor extra ondersteuning inzetten.

Leerlingen van Zuiderbos komen uit veel verschillende samenwerkingsverbanden. Jaarlijks varieert dit tussen de 20 en 25 verschillende samenwerkingen. In de SWV staat de ontwikkeling van een dekkend aanbod, voor leerlingen die dit nodig hebben, centraal. Binnen dit dekkend aanbod neemt Zuiderbos de rol in van specialist in het aanbieden van onderwijs aan leerlingen met psychiatrische problematiek.

Zuiderbos is bestuurlijk aangesloten bij 6 SWV’s. Dit zijn de samenwerkingsverbanden in de regio’s waar de locaties van Zuiderbos gevestigd zijn.

Als u op de link klikt, komt u op de website van het SWV uit. U kunt daar het ondersteuningsplan van de betreffende regio terugvinden.

Naast bovenstaande samenwerkingsverbanden werken wij met meerdere samenwerkingsverbanden intensief samen.