Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Platanenlaan 26-b
5507 MD Veldhoven

(040) 303 06 54
info@zuiderbos.nl

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag? Wellicht hebben wij het antwoord hier voor u klaar staan.

‘Ontwikkelingen volgen in het leerlingvolgsysteem’

Toetsing, rapport en schooladvies Toetsing, rapport en schooladvies

Toetsing, rapport en schooladvies

Alle leerlingen op Zuiderbos vragen om gespecialiseerd onderwijs. Wij volgen hun ontwikkeling en leggen deze vast in een zogenaamd leerlingvolgsysteem. Om de vorderingen goed in beeld te krijgen, toetsen we uw kind twee keer per jaar. Het toetsen van leerlingen met leerstoornissen of leerproblemen gebeurt in afstemming met de intern begeleider, remedial teacher en gedragswetenschapper. In de activiteitenkalender is te zien welke toetsen wanneer worden afgenomen.

Rapport
Drie keer per jaar krijgt uw kind een schoolrapport mee. In de eerste plaats is dit rapport voor uw kind. Het kan motiverend werken en uw kind krijgt te zien hoe het gaat op school. Wij vragen u het rapport te ondertekenen en het uw kind ondertekend mee te laten brengen naar school. Bij het verlaten van onze school krijgt uw kind alle rapporten mee.

Integraal schooladvies
Wanneer uw kind Zuiderbos verlaat, stellen wij een zogenaamd integraal schooladvies op. Dit doen we samen met Herlaarhof of een andere tweedelijns zorginstelling. Dit schooladvies geeft aan op welk niveau uw kind uitstroomt. Ook beschrijven we de ondersteuningsbehoefte voor de vervolgschool of arbeidsplek. Het schooladvies komt in het ontwikkelingsperspectief. Dit dragen we in een gesprek over aan de vervolgplek.