Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Platanenlaan 26-b
5507 MD Veldhoven

(040) 303 06 54
info@zuiderbos.nl

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag? Wellicht hebben wij het antwoord hier voor u klaar staan.

‘Help activiteiten op onze school mogelijk maken!’

Vrijwillige ouderbijdrage Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Het ministerie stelt voor bepaalde activiteiten en voorzieningen geen geld beschikbaar. Denk aan activiteiten als een sportdag, projecten, thema’s, excursies of vieringen.Wij vinden deze activiteiten heel belangrijk. Ze dragen bij aan de ontwikkeling en het welzijn van onze leerlingen.

In het verleden werd hiervoor aan alle ouders een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd. Zuiderbos heeft echter per schooljaar 2023-2024 de vrijwillige ouderbijdrage afgeschaft, om gelijke kansen voor alle leerlingen te waarborgen.

De activiteiten hangen niet langer af van ouderbijdragen, maar worden bekostigd uit de eigen middelen van Zuiderbos. De bijdrage die wij vragen voor het schoolreisje valt hier niet onder.