Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Platanenlaan 26-b
5507 MD Veldhoven

073 - 684 70 60
info@zuiderbos.nl

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag? Wellicht hebben wij het antwoord hier voor u klaar staan.

Veelgestelde vragen

‘Criteria Wet Passend Onderwijs’

Inschrijving, toelating en wachtlijst Inschrijving, toelating en wachtlijst

Inschrijving, toelating en wachtlijst

Een leerling wordt op Zuiderbos aangemeld via Herlaarhof of een andere gespecialiseerde zorginstelling waarmee we samenwerken. Voor de afdeling havo/vwo werkt dit anders. Hier kunnen leerlingen geplaatst worden met een toelaatbaarheidsverklaring (tlv). Het samenwerkingsverband van de regio waar de leerling woont, geeft de tlv af. Het onderwijs voor de afdeling havo/vwo wordt uitgevoerd op de locatie Vught en niet op de locatie Veldhoven. 

Bij de toelating van een leerling op Zuiderbos hanteren wij de volgende toetsingscriteria*:

  • er is sprake van een psychiatrische problematiek of een vermoeden daarvan;
  • er is sprake van een integrale benadering volgens het uitgangspunt één kind – één plan;
  • plaatsing is op moment van aanmelding op een andere vorm van onderwijs niet haalbaar/niet realiseerbaar;
  • de leerling is beheersbaar binnen de setting van Zuiderbos;
  • de onderwijsvragen van de leerling moeten aansluiten bij het niveau van het onderwijsaanbod van Zuiderbos;
  • Het aanmeldformulier is getekend door de ouders.

* de Wet Passend Onderwijs artikel 71c. Op basis van de beschikbare gegevens beslist de cvb over toelating.

Wachtlijst
Wij bieden verantwoord en veilig onderwijs in kleine klassen. Onze school in Veldhoven heeft een capaciteit van maximaal 90 leerlingen. Het kan voorkomen dat uw kind niet direct op de school geplaatst kan worden. In dat geval doen we er alles aan om de overbruggingsperiode soepel te laten verlopen. Leerlingen worden geplaatst op volgorde van aanmelding. Zit de school vol, dan werken we met een wachtlijst. We hebben een wachtlijst voor poliklinische en dagklinische leerlingen. Dagklinische aanmeldingen krijgen voorrang bij plaatsing op school. Op speciaal verzoek van Herlaarhof kan ook om behandeltechnische redenen voorrang worden verleend. We wijken dan af van de volgorde van de wachtlijst.