Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Platanenlaan 26-b
5507 MD Veldhoven

(040) 303 06 54
info@zuiderbos.nl

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag? Wellicht hebben wij het antwoord hier voor u klaar staan.

‘Vergeet ook vooral het vervoer niet aan te vragen’

Stappenplan aanmelden Stappenplan aanmelden

Stappenplan aanmelden

Loopt de aanmelding via Herlaarhof of een andere gespecialiseerde ggz, dan gelden de volgende stappen.

Aanmelding leerlingen:

  • De regiebehandelaar van Herlaarhof neemt contact op met Zuiderbos.
  • Op initiatief van ouders is er de mogelijkheid voor een oriënterend gesprek.
  • De regiebehandelaar van Herlaarhof stuurt een behandelplan op waarin de integraliteit (zorg en onderwijs) is beschreven.
  • Het behandelplan wordt besproken binnen de cvb.
  • Bij akkoord van de cvb op het behandelplan, volgt er een kennismakingsgesprek met ouders, leerling, de regiebehandelaar van Herlaarhof en de zorgcoördinator van Zuiderbos. Tijdens dit kennismakingsgesprek worden de doelen besproken en het aanmeldformulier ingevuld en ondertekend. Voor de klinische leerlingen is het voeren van een kennismakingsgesprek vanwege tijdsdruk niet altijd haalbaar. Een ondertekend aanmeldformulier is voor toelating uiteraard een vereiste.
    i. Startdatum wordt afgesproken.
    ii. Ouders vragen (indien van toepassing) zelf bij de gemeente het taxivervoer aan.