Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Carillonlaan 3
5261 LT Vught

073 - 684 70 60
info@zuiderbos.nl

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag? Wellicht hebben wij het antwoord hier voor u klaar staan.

‘Aanmelding verloopt via de zorginstelling’

Inschrijving en toelating Inschrijving en toelating

Inschrijving en toelating

Een leerling wordt op Zuiderbos aangemeld via Herlaarhof. Zo nu en dan loopt dit via een andere gespecialiseerde ggz waarmee we samenwerken.

Bij de toelating van een leerling op Zuiderbos hebben hanteren wij de volgende toetsingscriteria*:

  • er is sprake van een psychiatrische problematiek of een vermoeden daarvan;
  • er is sprake van een integrale benadering volgens het uitgangspunt één kind - één plan;
  • plaatsing is op moment van aanmelding op een andere vorm van onderwijs niet haalbaar/niet realiseerbaar;
  • de leerling is beheersbaar binnen de setting van Zuiderbos;
  • de onderwijsvragen van de leerling moeten aansluiten bij het niveau van het onderwijsaanbod van de locatie van Zuiderbos waar de leerling is aangemeld;
  • het aanmeldformulier is getekend door de ouders.

* de Wet Passend Onderwijs artikel 71c.