Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Carillonlaan 3
5261 LT Vught

073 - 684 70 60
info@zuiderbos.nl

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag? Wellicht hebben wij het antwoord hier voor u klaar staan.

‘Waar komen onze leerlingen terecht?’

Uitstroom en doorstroom Uitstroom en doorstroom

Uitstroom en doorstroom

Waar komen onze leerlingen terecht? In de diagram ziet u waar de leerlingen van schooljaar 2015/2016 zijn beland. Dit gaat om leerlingen die op Zuiderbos Vught hebben gezeten. Leerlingen kunnen ook doorstromen naar vervolgonderwijs binnen Zuiderbos (bijvoorbeeld van basisonderwijs naar college). Deze leerlingen zijn niet weergegeven in dit diagram.

Afkortingen

  • bao + sbo: basisonderwijs + speciaal basisonderwijs
  • so: speciaal onderwijs
  • (s)vo pro: (speciaal) voortgezet onderwijs/praktijkonderwijs
  • college vmbo: voortgezet speciaal onderwijs - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
  • college havo: voortgezet speciaal onderwijs – hoger algemeen voortgezet onderwijs
  • mbo: middelbaar beroepsonderwijs
  • vavo: voortgezet algemeen volwassenen onderwijs
  • hbo: hoger beroepsonderwijs