Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Carillonlaan 3
5261 LT Vught

073 - 684 70 60
info@zuiderbos.nl

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag? Wellicht hebben wij het antwoord hier voor u klaar staan.

‘Begeleiding op maat’

Ambulante begeleiding

Ambulante zorg is zorg waarbij de zorgverlener naar de zorgontvanger toe gaat. Onze afdeling ‘ambulante begeleiding’ heeft twee functies:

1. Trajectbegeleiding bij uitstroom.
De nazorg wordt in principe gedaan door de intern begeleider/zorgcoördinator en/of de mentor van de leerling. Als de ouders het ermee eens zijn, gaat het ontwikkelingsperspectief tijdens een goed overdrachtsgesprek naar de ontvangende school. Heeft uw kind toch ondersteuning nodig vanuit Zuiderbos, dan schakelen we de trajectbegeleider in. De trajectbegeleider maakt afspraken over de begeleiding met de ontvangende school en het samenwerkingsverband. Na twee jaar gaan we na of de leerling nog naar de ontvangende school gaat en op een wenselijk niveau zit.

2. De tweede functie van onze ambulante begeleiding is het Onderwijs Zorg Arrangement Psychiatrische Problematiek (OZAPP).

  • OZAPP is er voor leerlingen die dreigen vast te lopen in het reguliere onderwijs, waarbij sprake is van een psychiatrische problematiek of een vermoeden daarvan. OZAPP wordt uitgevoerd in samenwerking met een zorgpartner.
  • Een leerling moet zijn aangemeld bij een tweedelijns ggz-instelling om in aanmerking te komen voor OZAPP.
  • De behandelaren, gezinsbegeleiders en trajectbegeleiders stellen samen een integraal plan op. Het eerste doel is het voorkomen van verdere achteruitgang.
  • Belangrijke partners zijn de ouders, het samenwerkingsverband en de school waarop de leerling zit.