Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Carillonlaan 3
5261 LT Vught

073 - 684 70 60
info@zuiderbos.nl

‘Verantwoordelijk voor de onderwijsontwikkeling’

Organisatie

Directie
Onze school heeft een algemeen bestuurder die de algehele leiding heeft en eindverantwoordelijk is. Iedere locatie heeft daarnaast een directeur. De directeuren zijn verantwoordelijk voor de onderwijsontwikkeling op de desbetreffende locatie.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht vormt Stichting Zuiderbos. Deze stichting is Bijzonder Neutraal en heeft één school onder zijn beheer. Alle locaties vallen dus onder één school.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Dhr. J. van den Heuvel - Voorzitter
  • Dhr. R. Peijnenburg - Lid
  • Mw. I. Melis
  • Dhr. B. van Bruxvoort - Lid 

Bedrijfsbureau
De interne ondersteuning wordt verzorgd door het bedrijfsbureau. De financiële, personele administratie, leerlingenadministratie, het secretariaat en het beheer ICT zijn bovenschools georganiseerd.