Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Carillonlaan 3
5261 LT Vught

073 - 684 70 60
info@zuiderbos.nl

OZAPP

Onderwijs Zorg Arrangement Psychiatrische Problematiek

Wij bieden onderwijszorgarrangementen voor leerlingen die dreigen uit te vallen binnen het basisonderwijs of voortgezet onderwijs. Deze arrangementen zijn inzetbaar wanneer:

 • School en ouders hebben vragen over het gedrag, het leren van de leerling en wat de juiste aanpak is. De vragen kunnen onvoldoende beantwoord worden door de middelen waarover de school en de ouders beschikken (zoals ambulante begeleiding vanuit het samenwerkingsverband, schoolmaatschappelijk werk of de eerste lijn).
 • Het gaat om gedrag dat binnen de school moeilijk hanteerbaar is en/of een sterk verminderd welbevinden van het kind of de jongere.
 • Er is sprake van een psychiatrische problematiek of een sterk vermoeden daarvan.
 • De problemen bestaan uit een internaliserend of externaliserend gedragsbeeld, veelal in combinatie met leerproblemen.

Door de bundeling van onderwijs en zorg is Zuiderbos in staat om integrale arrangementen aan te bieden op gebied van onderwijs, begeleiding, ondersteuning, behandeling en diagnostiek voor kinderen, jongeren en hun gezinnen. Dit doen wij in samenwerking met Herlaarhof of een andere zorgpartner. Uiteraard handelen wij in goed overleg met de school, de leerling en de ouders.

Het OZAPP traject

Een OZAPP traject kent 2 vormen:

 1. Advies en consultatie

  Bij advies en consultatie denken wij mee met de intern begeleider of zorgcoördinator van de school, geven wij antwoord op procedurele vragen rondom onderwijs of zorg en/of onderwijs hulp vragen en goed adviseren. Vaak worden in dit traject ook ouders meegenomen om samen met school tot een goede vervolgstap te komen.

  Korte (telefonische) consultaties zijn altijd mogelijk. Bij deze consultaties is het niet noodzakelijk de naam van de leerling te noemen.

 2. Het arrangement

  Door de bundeling van onderwijs en zorg is Zuiderbos in staat om integrale arrangementen aan te bieden op gebied van onderwijs, begeleiding, ondersteuning, behandeling en diagnostiek voor kinderen, jongeren en hun gezinnen. Dit doen wij in samenwerking met Herlaarhof, Buro3O of een andere zorgpartner. Uiteraard handelen wij in goed overleg met de school, de leerling en de ouders.

Bundeling van onderwijs en zorg, kunnen leerlingen helpen in hun ontwikkeling en vragen beantwoorden omtrent gedrag, aanpak en leren.

INFORMATIEVIDEO OZAPP VUGHT

In deze informatievideo wordt de begeleiding door OZAPP (Onderwijs Zorgarrangement Psychiatrische Problematiek) duidelijk in beeld gebracht:

Informatievideo OZAPP Vught 

Wil je meer weten? Neem dan contact op via 073-6847060 (Vught), 0492-745156 (Helmond) of 040-3030654 (Veldhoven) en vraag naar een trajectbegeleider. Of mail naar ozapp@zuiderbos.nl