Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Carillonlaan 3
5261 LT Vught

073 - 684 70 60
info@zuiderbos.nl

Lid raad van toezicht

Wij zoeken een nieuwe toezichthouder die zich onderscheidt door een open kijk te hebben op (speciaal)onderwijsontwikkeling en een meedenker is in een interessant netwerk met aandacht voor beleid en strategie op onderwijsgebied.

ingangsdatum 1 april 2024

DE RAAD VAN TOEZICHT

 • Onderschrijft dat Stichting Zuiderbos  een belangrijke toegevoegde waarde heeft in het onderwijs voor het gebied waar zij in werkzaam is, en daarbuiten;
 • Heeft een onafhankelijke positiefkritische grondhouding ten opzichte van het bestuur;
 • Voelt zich betrokken bij het wel en wee van het onderwijs in het algemeen en bij speciaal onderwijs in het bijzonder;
 • Heeft zicht op de ontwikkelingen van governance;
 • Heeft zicht op de samenhang van de uitgezette koers van Stichting Zuiderbos;
 • Is in staat om op een transparante wijze verantwoording af te leggen;
 • Is kritisch met betrekking tot zijn eigen functioneren en evalueert jaarlijks het eigen functioneren. Voortdurende professionalisering is hierbij een uitgangspunt.

HET LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

 • Staat bekend als een betrouwbaar, integer en onafhankelijk persoon;
 • Houdt zich aan de regelgeving ten aanzien van o.a. belangenverstrengeling en hoofd- en nevenfuncties;
 • Heeft een academisch denk- en werkniveau en is in staat complexe materie te analyseren en in deelaspecten te ontleden;
 • Heeft kennis van bedrijfseconomische- en financiële processen, vastgoed en affiniteit met de zorg en onderwijs;
 • Is ambassadeur van Stichting Zuiderbos;
 • Beschikt over een relevant netwerk.

Een uitgebreide profielschets en sollicitatieprocedure vindt u op de website via onderstaande link:

Documentatie | De stichting | Zuiderbos

Interesse?

Informatie kan worden ingewonnen bij mevrouw Mieke Damsma, voorzitter van de raad van toezicht. Zie contactgegevens onder.

 

Solliciteren?

Stuur dan uw sollicitatie en cv vóór 1 maart 2024 naar mevrouw Sanne Verlouw: s.verlouw@zuiderbos.nl
De eerste gespreksronde is gepland op dinsdagavond 12 maart 2024