Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Platanenlaan 26-b
5507 MD Veldhoven

073 - 684 70 60
info@zuiderbos.nl

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag? Wellicht hebben wij het antwoord hier voor u klaar staan.

Veelgestelde vragen

Zuiderbos in het nieuws!

14 augustus 2018

Brabants Dagblad 26-07-2018

Passend Onderwijs: Zuiderbos Vught maakt 'gewone' scholen iets specialer

Serie VoorburgVUGHT - Het speciaal onderwijs zit vol, maar in plaats van verder uitbreiden gebruikt Zuiderbos haar eigen expertise om het regulier onderwijs iets 'specialer' te maken.

In een Zuiderbosklas komt een leerling niet zomaar. De praktijk heeft dan al aangetoond dat regulier onderwijs problemen geeft en er een risico op leerachterstand is. Speciaal onderwijs kan dan een optie zijn. Maar door 'Passend Onderwijs' gaat dat nog niet zo gemakkelijk. Kinderen moeten zo lang mogelijk meedraaien op de eigen school. Maar hoe dan? Zuiderbos zelf werkt al een tijdje aan het antwoord.

De school voor speciaal onderwijs heeft samen met Herlaarhof (expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie op Voorburg) en in afstemming met de gemeente en het samenwerkingsverband Meierij namelijk het OZAPP traject opgezet. Speciaal voor kinderen die dreigen vast te lopen op de eigen school en net dat beetje extra hulp en aandacht nodig hebben.

OZAPP staat voor Onderwijs Zorg Arrangement Psychiatrische Problematiek en houdt in dat het kind professioneel begeleid wordt door iemand van de GGZ, een ambulante gezinsondersteuner en een trajectbegeleider vanuit Zuiderbos. Drie professionals die samen met het kind, de ouders en de school een onderwijs-zorgplan maken. Een beetje Zuiderbos op de eigen school, dus.

OZAPP vraagt om veel expertise van Zuiderbosmedewerkers. En ze hebben hun handen op de eigen school al vol. De school op zorgpark Voorburg is daarom bezig met een meer structurele oplossing. Want waarom vis geven als je ze ook kan leren vissen?

Op de Zuiderbosacademie kun je daarom de opleiding 'Arrangeren door classificeren' volgen, waarbij je gedrag leert herkennen en erkennen. Leraren zouden zo beter in staat moeten zijn om leerlingen te helpen die dreigen vast te lopen. Maar Zuiderbos gaat nog een stap verder. ,,We proberen nu eigenlijk de manier waarop wij op onze school werken, te vertalen in een toepasbaar model voor elke school", legt Zuiderbos-directeur Els van Rosmalen uit.

Onderwijsrouteplanner
Zuiderbos is bezig met een kaart waarop de verschillende manieren van leren staan en de wijze waarop kinderen het meest kunnen halen uit hun concentratievermogen. Door bijvoorbeeld achter of juist voor in de klas te zitten, of misschien om taken in één keer of in blokken te krijgen. Op het moment dat je deze kaart hebt doorlopen met je leraar heb je eigenlijk een soort 'onderwijsrouteplanner', waarin staat wanneer jij samen met je leraar welke afslag moet nemen. Er zijn dertien kaarten in ontwikkeling. Dertien factoren die het leerproces kunnen beïnvloeden; toegelicht met een gewenste reactie op elk specifiek gedrag.

Op Zuiderbos begonnen ze ruim drie jaar geleden met de ontwikkeling hiervan en werd het dit jaar voor de eerste keer in de praktijk getoetst. ,,De eerste resultaten zijn positief." Zo positief dat er nu al heel veel interesse is vanuit het reguliere onderwijs, volgens Van Rosmalen. ,,Maar het is nog een concept en we willen wel iets goeds neerzetten." Wanneer het plan beschikbaar komt, is dus nog even afwachten. Maar het komt er zeker. De school voelt zich ertoe verplicht.

Gedwongen thuis
"Uiteindelijk wil iedereen hetzelfde: het beste onderwijs voor alle kinderen. En niemand die gedwongen thuis zit door psychische of psychiatrische problemen. Wij hebben de expertise in huis dus waarom zouden we die voor onszelf houden?", aldus Van Rosmalen. Maar het is geen eenrichtingverkeer. ,,Een schoolklas managen van dertig kinderen? Daar kunnen wij dan weer veel van leren."