Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Brevierpad 34
5709 AD Helmond

073 - 684 70 60
info@zuiderbos.nl

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag? Wellicht hebben wij het antwoord hier voor u klaar staan.

Veelgestelde vragen

PO = VO, DUS ÉÉN CAO

3 februari 2020

Maak met je stem het onderwijs een topprioriteit in Den Haag

U weet intussen waar de onderwijsacties om draaien: werkdruk, salaris en lerarentekort. Het eerste speelt bij onze zorgen op Zuiderbos geen dagelijkse rol.
We hebben een fantastische werkomgeving en we gaan voor elkaar én voor de leerlingen door het vuur. Dat geeft ons energie, we ervaren dat als passie, niet als werkdruk.Het salaris dan? Dat ligt genuanceerd. We klagen niet per se dat we te weinig verdienen. Wel zien we bij uitstek de ongelijkheid.
Zuiderbos kent speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) maar hanteert de cao voor het primair onderwijs. Met de vorig jaar overeengekomen salarisverhoging is het verschil tussen po en vo wat kleiner geworden, maar op grond van nieuwe salariseisen in het voortgezet onderwijs (vo) zal de kloof snel weer groeien. Of je nu pabo hebt gedaan of een lerarenvakopleiding, je hebt een ‘Bachelor of Education’ behaald. Dezelfde titel, een ander salaris? Elke leraar moet in zijn specifieke leeromgeving het beste in zijn leerlingen naar boven halen en hun potentie tot ontwikkeling brengen. Dat vraagt niet om verschillen, maar juist om een gelijke waardering: één cao voor het funderend onderwijs (po,vo).

Zijn hiermee de problemen in één klap opgelost? Natuurlijk niet. Het is echter wel een goede basis voor het aanpakken van het lerarentekort en het helpt ons voorkomen dat de kwaliteit van ons onderwijs achteruit gaat: we zijn trots op wat we bieden en dit willen we graag behouden.
Met één cao voor het funderend onderwijs kan gebouwd worden vanuit gelijkheid, in plaats van losse oplossingen voor problemen die ontstaan door ongelijkheid.
Misschien denkt u als lezer, wat kan ik hieraan doen? Volgend jaar zijn de Tweede Kamerverkiezingen en daar kunt u uw stem laten horen. Vindt u ook dat kinderen een goede toekomst verdienen? Neem dan een voorschot op uw eigen toekomst en kijk voor u stemt goed in alle partijprogramma’s naar de standpunten over onderwijs.

Namens team Zuiderbos,

Liesbeth van den Oever, bestuurder Zuiderbos

Els van Rosmalen, directeur Zuiderbos Vught

Mark Oldenburg, directeur Zuiderbos Helmond & Veldhoven